Privacy

Isabella van der Meulen respecteert je privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Hieronder lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Isabella van der Meulen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement. Zij is te bereiken via contact@isabellavandermeulen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Isabella van der Meulen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt. Het betreft de volgende gegevens.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Website
 • Werkzaam bij organisatie
 • IBAN rekeningnummer en tenaamstelling

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

 • (Financiële) administratieve doeleinden
 • Informatie verstrekking
 • Bevestiging
 • Promotie/marketing (opt-out is mogelijk)
 • Om diensten aan je te leveren.
 • We verwerken deze persoonsgegevens ook als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Isabella van der Meulen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens verwijderen
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Isabella van der Meulen van je heeft, definitief te laten verwijderen. Mocht je dit willen, dan kun je ons mailen met dit verzoek.

Internetsites van derden
Op onze internetsite tref je hyperlinks naar websites van derden. Dit privacystatement is daarop niet van toepassing.

Nieuwe ontwikkelingen
De teksten van deze site en dus ook van deze pagina kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld vanwege nieuwe activiteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze pagina met enige regelmaat te raadplegen indien je onze site bezoekt.