DISCLAIMER

Deze website heeft een informatief karakter. De verstrekte informatie op deze website kan periodiek en/of zonder aankondiging worden gewijzigd.

Ondanks alle zorg die besteed is en wordt aan de samenstelling en publicatie van deze website aanvaardt Isabella van der Meulen geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is of zou kunnen zijn van een mogelijke onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website en/of het gebruik van de vermelde informatie.

Aan de inhoud van deze website kunt u geen rechten ontlenen. De links op deze website zijn bedoeld ter ondersteuning van de aangeboden informatie. Isabella van der Meulen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de desbetreffende websites.